Arıza Tespit ve Kontrol Ünitesi


Arıza Tespit ve Kontrol Ünitesi 1 adet çatlak testi makinası ile blok ve kapaklara çatlak testi uygulanır. 1 adet krank sertlik ölçüm cihazı ile sertlik ölçümü yapılarak belli sertlik dışında olan kranklar kullanılmaz. Krank ana kol muyluları, biyel kolları aşıntı eğrilik ölçümleri, blokta silindir içi ovallik ve koniklik ölçümleri, silindir bloğundaki ve kapaklarda yüzeysel eğrilik ölçümleri, bloklardaki ana yatak ölçü kaçıklıklarının dairesel ölçümü, silindir kapağında supap yuva dereceleri, supap yükseklikleri, gayd boşlukları hassas ölçüm cihazlarımız yardımıyla ölçülür. İsteyen bayilere arızalar resimle tespit edilerek e-posta ile gönderilebilir.

Blok Yüzey Ölçüm

Arıza Tespit ve Kontrol Ünitesi Motor bloğunu titreşim almayacak bir zemine veya sabit bir çalışma masası üzerine yerleştirilir.Silindirleri temiz bir bezle silinir ve ölçülecek yüzeyde gözle görülür bir kirlilik olmadığına emin olunur.Ölçülecek düzlemlerin, motor bloğunun konulduğu düzleme mümkün olduğunca paralel olması sağlanır.Her kullanımdan önce yüzey pürüzlülük cihazının kalibre edilmesi şarttır.Ölçüm ünitesini, motor bloğunun ölçülecek silindiri içerisine yerleştirilir ve ölçüm gerçekleştirilir.Bu işlem her silindir için ayrı ayrı yapılır ve ölçüm sonuçları alınır.Ölçüm sonuçlarında çıkan Ra, Rz, R3z, Rt, Rpk, Rvk gibi değerler yorumlanarak yüzeyin pürüzlülük kalitesi belirlenmiş olur.

Çatlak Test Kontrol

Arıza Tespit ve Kontrol Ünitesi Motorda veya kapakta ki kompresyon kaçağı arızasını tespit etmekte kullanılmaktadır. Kompresyon kaçağı tespit edilecek parça çatlak kontrol tezgahında 80 0 °C derece ısıtılıp basınç uygulaması ile çatlak tespit edilir.